• รับชำระค่าเบี้ยประกัน ตรวจสอบความถูกต้อง
  • จัดทำเอกสาร สปส. ภงด.3,53 ภงด.1 ก, อส 4 ข
  • จัดทำรายงานภาษีซื้อ สรุปใบเสร็จ ภาษีคงเหลือ

01-Dec-16

 

Applied
  • transaction. AP, AR, other General ledger
  • AT calculation both from suppliers
  • monthly Input Tax reports with original tax invoic

01-Dec-16

THB20k - 30k /เดือน

Applied
  • accounting transaction
  • Reconcile petty cash fund for reimbursement
  • Review/ prepare monthly Input Tax reports

01-Dec-16

THB20k - 35k /เดือน

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล