• operating accounting and Finance processes
  • Daily execution on bookkeeping, vouchering
  • Bachelor degree in finance, accounting

28-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชี / การเงิน อย่างน้อย 5 ปี
  • มีความรู้ความเข้าใจในบัญชีต้นทุน , ด้านภาษี
  • สามารถไปปฏิบัติงานที่จังหวัดเชียงรายได้

28-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • 10 years of related experience
  • Thai national
  • Responsible for overall accounting and finance

23-Nov-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล