• ประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • เพศหญิง อายุ 30-35 ปีขึ้นไป
 • สามารถดูแลและจัดทำบัญชีได้ทั้งระบบ

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาบัญชีหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ30ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี 5 ปีขึนไป

03-Dec-16

 

Applied
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • สามารถปิดงบประจำปีได้

02-Dec-16

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • เพศหญิง อายุ 30-35 ปีขึ้นไป
 • สามารถดูแลและจัดทำบัญชีได้ทั้งระบบ

02-Dec-16

 

Applied

ACCOUNTANT

Complete Chemical Manufacturing Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • 3 to 5 years’ experience
 • Thai Nationality
 • Bachelor Degree in Accounting

01-Dec-16

 

Applied

Accountant supervisor

Vel Suede (Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • เพศชาย/หญิง อายุ 28-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

01-Dec-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล