• Minimum Bachelor degree in Accounting
 • Experience in budgeting, forcasting and costing
 • Can communicate in English

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับผิดชอบงานด้านบัญชีเจ้าหนี้ เช่น รับวางบิล
 • มีความรู้เรื่องภาษีอากร ภพ.30 , ภงด.3 , ภงด.53 ,
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

บัญชี

FIRST ONE INTERNATIONAL CO., LTD.

เมืองนนทบุรี

 • งานบัญชี - การเงิน ปิดงบ
 • งานด้านภาษี
 • บริหารจัดการงานบัญชีภายในของบริษัท

20-Oct-16

 

Applied

Senior Accountant

Tela Marinera Co., Ltd.

เมืองนนทบุรี

 • Bachelor's degree in Accounting
 • 4-5 years of experience in general accounting
 • Having basic knowledge in tax e.g. withholding tax

18-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปได้
 • ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • มีความกระตือรือร้น พร้อมเรียนรู้ สิ่งใหม่ๆ

18-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 1-3 years of experience in Accounting
 • Female, age between 25-30 years old
 • Negotiable Salary

17-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล