• นำเสนอนโยบายการบริหารงานต่อผู้บริหาร
  • จัดทำรายงานต่างๆ ทางด้านการเงิน ตรวจสอบ
  • ควบคุมดูแลการจัดทำบัญชี การปิดงบการเงินบริษัท

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • accounting transaction
  • Reconcile petty cash fund for reimbursement
  • Review/ prepare monthly Input Tax reports

11-Oct-16

THB20k - 35k /เดือน

Applied
  • transaction. AP, AR, other General ledger
  • AT calculation both from suppliers
  • monthly Input Tax reports with original tax invoic

11-Oct-16

THB20k - 30k /เดือน

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล