• เพศชาย , อายุ 25 ขึ้นไป
 • ปวส. / ปริญญาตรีด้านเทคนิคการพิมพ์
 • มีความรู้และสามารถใช้ Wire-Cut, EDM

07-Dec-16

 

Applied
 • เตรียมงานพิมพ์ ตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ
 • ปฏิบัติงานพิมพ์ในแต่ละ Unit ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • มีประสบการณ์ด้านงานพิมพ์กราเวียร์ไม่น้อยกว่า 3 ปี

05-Dec-16

 

Applied
 • จัดเก็บทำความสะอาดแม่พิมพ์ บันทึกประวัติการใช้งาน
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5 ปีขึ้นไป

05-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย , อายุ 25 ขึ้นไป
 • ปวส. / ปริญญาตรีด้านเทคนิคการพิมพ์
 • มีความรู้และสามารถใช้ Wire-Cut, EDM

30-Nov-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล