• การวางแผนการผลิต ประสานงานกับหน่วยงาน
  • การควบคุมการผลิต ควบคุมและบริหารกระบวนการผลิต
  • การจัดการทั่วไปในฝ่าย การจัดการ และมอบหมายทั่วไป

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • การวางแผนการผลิต ประสานงานกับหน่วยงาน
  • การควบคุมการผลิต ควบคุมและบริหารกระบวนการผลิต
  • การจัดการทั่วไปในฝ่าย การจัดการ และมอบหมายทั่วไป

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
  • มีความรู้ระบบ GMP/HACCP
  • เรียนรู้เร็ว ประสานงานได้ดี

30-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล