• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขา Food Science
  • มีประสบการณ์ระดับบริหารในโรงงานผลิตอาหาร
  • มีความเป็นผู้นำ ไหวพริบดี ละเอียดรอบคอบ

17-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Product Development, Project Management, R & D
  • Motors, Air Compressor
  • Automotive Air Condition

17-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล