• เพศชาย-หญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์การจัดการ
  • มีประสบการณ์ในการบริหารอุตสาหกรรมสิ่งทอ

21-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล