• Male or Female, Age 27-35 years
  • Degree in Business Administration
  • At least 5-10 years of experience

21-Oct-16

 

Applied
  • ระดับเจ้าหน้าที่ วุฒิ ปวส หรือ ปริญญตรี(CIVIL ENG)
  • เงินเดือนสามารถต่อรองได้ ถ้ามีประสบการณ์ทางการขาย
  • หรืองานก่อสร้าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

20-Oct-16

THB16k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
  • เพศชาย/หญิง อายุ 30-38 ปี
  • มีประสบการณ์การบริหารการจัดจำหน่ายรถยนต์ 5 ปี
  • บริหารยอดการจำหน่าย ให้บรรลุเป้าหมายหรือสูงกว่า

12-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล