• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ สถิติ
  • ประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
  • วางแผนการขายการตลาด (Sales Analysis & Planning)

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • นำเสนอนโยบายการบริหารงานต่อผู้บริหาร
  • วางแผนกลยุทธ์ และการพัฒนาในอนาคตเป็นส่วนสำคัญ
  • พัฒนา และหาแนวทางธุรกิจใหม่ๆ เข้ามาใช้ในบริษัท

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล