• ดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การขายในพื้นที่รับผิดชอบ
  • มีทัศนคติที่ดี ชอบงานท้าทาย
  • สามารถทำงานในภาวะแรงกดดันได้

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • เพศ ชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา วุฒิบัตรผู้ช่วยพยาบาล
  • มีวุฒิบัตร / ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • เพศ ชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา วุฒิบัตรผู้ช่วยพยาบาล
  • มีวุฒิบัตร / ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล