• รับคำสั่งและปฏิบัติได้ถูกต้องตามหลักวิธีการ
  • รับผู้ป่วยด้านหน้าตึกด้วยรถนั่ง และรถนอน เปิดประตู
  • มีค่า BMI อยู่ในเกณฑ์ปกติ

03-Dec-16

 

Applied
  • เพศชาย / หญิง
  • ปริญญาตรีพยาบาลศาตรบัณฑิต
  • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

01-Dec-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล