• จัดเตรียมห้องผ่าตัด
 • เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับศัลยแพทย์
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปสาขาพยาบาลศาสตร์
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ MS Office
 • มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Nursing or medical fields
 • Handle fax claim assessment
 • Experience in nursing service or claim assessor

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

27-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ผู้ชายต้องผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

27-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • 1-2 years experience operating room /ICU /CCU
 • Bachelor of Science (Intergration of health)
 • Knowledge medical devices or medical supplies

27-Oct-16

 

Applied
 • nurse medical marketing
 • hospital manager
 • trainer education

27-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor’s degree in nursing, public health.
 • The conduct of clinical research is required.
 • Execution of clinical research to support US- CDC.

27-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor Degree in Nursing or Certificate.
 • Two years of post-qualification work.
 • Professional nurse is required.

27-Oct-16

 

Applied
 • ดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การขายในพื้นที่รับผิดชอบ
 • มีทัศนคติที่ดี ชอบงานท้าทาย
 • สามารถทำงานในภาวะแรงกดดันได้

27-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Nursing
 • 2 years’ experience as a nurse in a hospital
 • Thai national, male or female, aged 25-35 years

27-Oct-16

 

Applied
 • Degree in Nurse, Bio Medical Engineer, Medical
 • 3 years of selling experience in Medical Equipment
 • Positive attitude and good team player

27-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor’s Degree of Nursing or related field
 • Experience in Nursing or related field
 • Have own car

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in Nursing
 • 1-3 years experience in hospital
 • Provide nursing services/treatments to staff.

26-Oct-16

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปสาขาพยาบาลศาสตร์
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ MS Office
 • มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Monitoring all Claim function
 • Overseeing the daily operations of claim examiners
 • Overview internal Quality Control of Claim Process

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Nursing License.
 • 1 year experience in nursing.
 • Good command of English.

26-Oct-16

 

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 28 ปี ขึ้นไป
 • คุณวุฒิ พยาบาลศาสตรบัณฑิต / วิทยาศาสตรบัณฑิต
 • มีประสบการณ์ทำงานพยาบาลคลินิกในโรงพยาบาล

26-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor degree in Nursing
 • 1-3 years experience in hospital
 • Provide nursing services/treatments to staff.

26-Oct-16

 

Applied
 • เพศหญิง
 • ปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์
 • มีประสบการณ์งานผู้ป่วยวิกฤต

25-Oct-16

 

Applied
 • ให้บริการด้านการพยาบาลวิชาชีพประจำแผนก Anti Aging
 • มีใบประกอบวชิาชีพการพยาบาลและการผดงุครรภ์ชั้นหนึ่ง
 • วุฒิการศกึษา ปรญิญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • ผ่าตัด, รักษาแผลหลังผ่าตัด
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

24-Oct-16

 

Applied
 • Contributes to management
 • Contribute to trial medication import
 • Pharmaceutical Degree/ Nursing Degree

24-Oct-16

 

Applied
 • Contributes to management
 • Contribute to trial medication import
 • Pharmaceutical Degree/ Nursing Degree

24-Oct-16

 

Applied
 • 5 years’ experience as a Specialist
 • Bachelor's degree in, Nursing, Medical
 • Experience in Medical Equipment Product

23-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / Female, Age 22-35 years old
 • Degree in Pharmacy, Medical Science
 • Good command of reading written and spoken English

22-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / Female, Age 25-35 years old
 • Degree or higher in Health Science, Nursing
 • Experience in sales or marketing in Orthopedics

22-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • หญิง อายุ 23-35 ปี
 • ปริญญาตรี-ปริญญาโท หรือสาขาพยาบาลศาสตร์ มีใบประกอบ
 • ประสบการณื 1 ปีขึ้นไป

21-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor degree in nursing
 • Health Claim experience
 • 2 years experience in direct field

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • preferably in Nursing / Medical Science
 • 3 - 5 years of experience in related field
 • Develops product and marketing strategies

21-Oct-16

 

Applied
 • Graduate of Nursing
 • Good command of English
 • experience in hospitals

21-Oct-16

 

Applied
 • Graduate of Nursing
 • IV Nurse
 • Experience in Hospital

21-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor Degree in Nurse
 • 5 years in similar field
 • Having certificate of professional nursing

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum 2 years in nursing experience
 • Excellent interpersonal and communication skills
 • Good Service, Computer literacy is essential

21-Oct-16

 

Applied
 • ให้ข้อมูลความรู้ ทางด้านสินค้า
 • ทำงานร่วมกับผู้แทนขาย
 • อายุไม่เกิน 30 ปี

17-Oct-16

 

Applied

Head of Compliance

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Compliance, Internal Control, Risk Management
 • Governance, Policy, PREMA
 • Leading Global Company

14-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล