• Sales partner, support sales/agent
  • Analyzing and strategic plan
  • Willing to travel to the area assigned

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • Sales partner, support sales/agent
  • Analyzing and strategic plan
  • Willing to travel to the area assigned

02-Dec-16

 

Applied
  • female / male, aged between 28 - 35 years old
  • At least 5 years of working in HR fuctionn
  • มีประสบการณ์ HR ในโรงงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

30-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล