• Training on new products to PC staff
  • Handling program training.
  • Preparing facilities, materials and equipment

01-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • เพศชาย / หญิง ( อายุระหว่าง 26-35 ปี )
  • ประสบการณ์ด้านการเป็นวิทยากร อย่างน้อย 2 ปี
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

29-Nov-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล