• ปริญญาโทขึ้นไป ด้าน HROD, การพัฒนาองค์การ
  • การพัฒนาระบบงานให้สอดคล้องกับเกณฑ์รางวัลคุณภาพ
  • งานพัฒนาระบบและกระบวนการทำงานให้ได้มาตรฐาน

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • Experiences in HROD, HRD, and Training
  • Knowledge of creative training techniques.
  • Create relevant training and development programs.

18-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล