• ดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย
  • พิจารณากลั่นกรองการดำเนินงานทางธุรกิจ
  • มีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการองค์กรขนาดกลาง

20-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล