• อายุ 50 ปี ขึ้นไป
  • ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมอาหารไม่น้อยกว่า20ปี
  • สามารถปฏิบัติงานในจังหวัดนครปฐมได้

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชีการเงิน การบริหารธุรกิจ
  • มีประสบการณ์ในการบริหารงาน 5 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้ด้านกฏหมายที่เกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรม

03-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด การโฆษณา บริหารธุรกิจ
  • มีประสบการณ์ด้านการบริหารการตลาดอย่างน้อย 5 ปี
  • มีทักษะการบริหารงานเชิงวิเคราะห์ด้านการตลาด

03-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล