• IT Manager
  • Infrastructure
  • Business Operation

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Vice President-Operations (Manufacturing)-Consumer Goods

--

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  • Degree in Foods Science, Chemical Engineering
  • Strong leadership and commitment to change
  • Proficient in English both writing & speaking

01-Dec-16

 

Applied
  • ประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชี/การเงิน
  • ความรู้ด้านภาษีอากร และมาตรฐานบัญชีสากล
  • กำหนดนโยบายของฝ่ายบัญชีและการเงิน

29-Nov-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล