Tax & Compliance Manager - European Automotive Giant

Michael Page

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  • Exciting opportunity to join a European MNC
  • Strong corporate culture with great career growth
  • Amazing remuneration and benefit package

19-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ควบคุม ดูแล กระบวนการผลิต ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
  • ควบคุมดูการผลิตแต่ละทีมงานผลิต ให้เป็นไปตามแผนงาน
  • ให้คำแนะนำ ตลอดจนฝึกสอนพนักงานให้มีทักษะ

18-Oct-16

 

Applied
  • เพศหญิง การศึกษาระดับปริญญาตรี อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • มีทักษะในการเรียนรู้เร็ว ทักษะการสื่อสาร
  • สามารถ อ่านและพิมพ์ ภาษาอังกฤษได้

08-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล