• To work for a well established & fast growing firm
  • To report to the Plant Manager in the management
  • To improve machines efficiency & capability

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง
  • ละเอียดรอบคอบ เเละมีความคิดสร้างสรรค์
  • มีประสบการณ์ทางสายงานเสื้อผ้าเเฟชั่นจะพิจารณาเศษ

28-Nov-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล