• ปริญญาตรีขึ้นไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
  • บริหารจัดการดำเนินการของแผนกย้อม
  • สามารถควบคุมการผลิตทั้งกระบวนการให้เกิด RFT

23-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล