• To control fitting and advise technical skills.
  • Experience and proven portfolio showcasing.
  • Comprehend in writing and speaking English.

17-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • เพศหญิง การศึกษาระดับปริญญาตรี อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • มีทักษะในการเรียนรู้เร็ว ทักษะการสื่อสาร
  • สามารถ อ่านและพิมพ์ ภาษาอังกฤษได้

08-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล