• ชาย / หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
  • วุฒิ ปวส. – ปริญญาตรี สาขาเสื้อผ้า-เครื่องนุ่งห่ม
  • สามารถปฏิบัติงานที่ ประเทศ สปป.ลาว

26-Oct-16

 

Applied
  • ตำแหน่งที่ประเทศลาว
  • มีสวัสดิการค่าตั๋วเครื่องบินกลับไทย ฟรี
  • โรงงานใหม่เอี่ยม เครื่องจักร ทันสมัย

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล