• ชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ทางด้านแล็ปสีและเคมี 5 ปีขึ้นไป
 • ทำการทดลองสีและเคมี ในห้องทดลอง

09-Dec-16

 

Applied
 • At least 5 years working experiences of CIM
 • Able to work on Saturday (6 days/week)
 • Good command of English

08-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี-โท สาขาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ, วิศวกรรมเคมี
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อเครื่องหนัง 3 -5 ปี
 • มีทักษะการเจรจาต่อรอง

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • hai nationality, male or female, 25 years+
 • Diploma and/or Bachelor’s degree in Fashion Design
 • Solid understanding of technical package

08-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor's degree in any fields, or Textile Scienc
 • Have sales experiences in Textile & Garment
 • Have an established business relationship

08-Dec-16

 

Applied
 • Background knowledge of databases (MS SQL Server)
 • knowledge of sourcing / buying offices or manufact
 • 2 years’ experience in the garment / footwear indu

07-Dec-16

 

Applied
 • มีความรู้ ความเข้าใจขั้นตอน และมีความชำนาญ
 • การเย็บเสื้อ กางเกง ของทุกประเภทผ้า
 • สามารถใช้เครื่องจักร อุปกรณ์ การตัดเย็บผ้าได้ดี

07-Dec-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบมาตรฐานแรงงาน
 • สิทธิมนุษยชน ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
 • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดีมาก

07-Dec-16

 

Applied
 • จบการศึกษาสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
 • มีประสบการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
 • มนุษยสัมพันธ์ดี

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bonus 4-5 mnths, Heath and Life Ins, OT Pay, PVD F
 • Plastic, Chemical and Film Japanese Manufacturer
 • Experience in Logistics is an advantage

06-Dec-16

 

Applied
 • QC Inspector (Garment – Export)
 • Travel overseas (Vietnam, China, Malaysia, etc)
 • Company provides health benefit to all employees

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง
 • ละเอียดรอบคอบ เเละมีความคิดสร้างสรรค์
 • มีประสบการณ์ทางสายงานเสื้อผ้าเเฟชั่นจะพิจารณาเศษ

28-Nov-16

 

Applied
 • Min 5 years of experience
 • Good command of English
 • Health benefits for all employees

26-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2-5 years of experience
 • Career development opportunities
 • Health benefits for all employees

26-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล