• Editor
  • ตัดต่อ
  • ถ่ายรายการ หนัง กีฬา

29-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • - เพศชาย/หญิง
  • - อายุ 25 - 35 ปี
  • - มีประสบการณ์ด้านการเขียนบทความ รีวิว สำหรับสื่ออ

28-Nov-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล