• To manage and control the production process
 • To ensure final product quality
 • To meet delivery times, quality and safety

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิต
 • มีประสบการณ์ทำงาน 1-3 ปีในโรงงานผลิตอาหาร
 • จบปริญญาตรีวิทยาศาสตร์การอาหาร หรือ วิศวกรรมอาหาร

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
 • รับสมัครตั้งแต่วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • ยินดีรับบัณฑิตจบใหม่

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุตั้งแต่ 18ปีขึ้นไป
 • รับสมัครตั้งแต่วุฒิการศึกษาม.3 ขึ้นไป
 • ยินดีรับบัณฑิตจบใหม่

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล