• อายุ 21 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.3, ม.6
 • สามารถเข้างานเป็นกะได้

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช.หรือ ปวส.
 • มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับกระบวนการผลิต
 • มีประสบการณ์ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย - หญิง สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ดี
 • หรือเทียบเท่า n3 ขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวส. ขึ้นไป อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วางแผนการผลิตประจำวัน
 • ทำรายงานการผลิต

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส. ขึ้นไป อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วางแผนการผลิตประจำวัน
 • ทำรายงานการผลิต

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Under 35 years old
 • degree or Diploma certificate in related fields
 • Have experience of maintenance and investigation

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
 • มีความรู้ความสามารถด้านการผลิต
 • ประสบการณ์ในสายงานการผลิต อย่างน้อย 2 ปี

06-Dec-16

 

Applied
 • Knokledged of Core Tools , FMEA , PPAP , MSA and S
 • Bachelor Degree in Engineering or relate field.
 • Knowledged of ISO-9001, ISO-TS16949, Safety, Envir

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Knowlage of Production process management
 • Degree in either Mechanical/Electrical/Electro-Mec
 • Knowledge of TS, Kaisen, ISO, 5S etc.

06-Dec-16

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดอายุ ปวช. – ปวส.
 • ขยัน อดทน และมีทักษะในการเจรจา
 • มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • กำกับดูแลแผนการผลิต
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งหัวหน้างาน 2 ปี ขึ้นไป
 • มีภาวะความเป็นผู้นำสูง

05-Dec-16

 

Applied
 • 3 years experience in automotive industry
 • Control quality in assembly process
 • Good command of spoken and written English

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3-8 years up experiences in CNC Engineering
 • CNC Programs
 • Machining

05-Dec-16

 

Applied
 • Coordinating and closely working with customers
 • Maintaining customer requirements
 • Creating source lists, scheduling agreements

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Responsible for assembly process control
 • attend meeting for production control
 • other related tasks as needed

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความสามารถในการเรียนรู้งานได้รวดเร็ว
 • มีความละเอียดรอบคอบและมีความอดทน
 • มีประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม (เหล็ก)

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบการทำงานที่เตาหลอม
 • ชาย อายุ 20 - 40 ปี
 • มีความขยันและอดทน

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศิกษา ระดับ ป.6 ขึ้นไป

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Production planning
 • Production control
 • Production reports

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or female / age : 28~35 years old
 • Experience in PBCA business
 • 3 years experience in assembly manufacturing

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree; Engineering
 • 0-1 years’ experience in related field.
 • Good command in written and spoken English togethe

02-Dec-16

 

Applied
 • Material planning, production planning
 • Customer ordering and contract with customer
 • Delivery schedule

01-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

01-Dec-16

 

Applied
 • เพศหญิง (เท่านั้น) อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม. 6 หรือ ปวช. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้าน QC ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน

01-Dec-16

 

Applied
 • ปวส. ด้าน เทคนิคการผลิต
 • มีประสบการณ์ด้านสายงานโรงงาน 1 ขึ้นไป
 • สามารถทำงานเป็นกะได้ (3 กะ)

30-Nov-16

 

Applied
 • มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ สายงานวิศวกรรม
 • บริหารงานด้านวิศวกรรม งานโครงการ
 • ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

29-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
 • มีความรู้ความสามารถด้านการผลิต
 • ประสบการณ์ในสายงานการผลิต อย่างน้อย 2 ปี

23-Nov-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล