• Male / Female, Thai Nationality, Age 30-40
  • Bachelor's Degree in Management or related fields
  • Good command in English

27-Oct-16

 

Applied
  • ทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องจักร
  • แจ้งช่าง เมื่อเครื่องจักรทำงานผิดปกติ
  • อายุ(ปี) : 18 ปีขึ้นไป

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล