• ชาย / หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
  • วุฒิ ปวส. – ปริญญาตรี สาขาเสื้อผ้า-เครื่องนุ่งห่ม
  • สามารถปฏิบัติงานที่ ประเทศ สปป.ลาว

19-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล