• 0-5 years in PR field and have good media relation
  • Good command of both written and spoken English.
  • Good Communication skills in writing and Speaking.

18-Oct-16

 

Applied
  • ออก Event ทำกิจกรรมทางด้านการตลาด
  • ออกตลาดแจกโบว์ชัวส์
  • โทรศัพท์ ติดตามลูกค้าเก่า และลูกค้าใหม่

17-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล