• วางแผน และควบคุม การทำการตลาด โปรโมชั่น
  • มีประสบการณ์ด้าน การขายและการตลาด
  • เพศ ชาย-หญิง อายุุไม่เกิน 40 ปี

26-Oct-16

 

Applied
  • วางแผน และควบคุม การทำการตลาด โปรโมชั่น
  • เพศ ชาย-หญิง อายุุไม่เกิน 40 ปี
  • มีประสบการณ์ด้าน การขายและการตลาด

26-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล