• Bachelor Degree in Marketing,Communications,Arts
 • 1-3 years in Event Marketing or Marketing
 • English Proficiency

26-Oct-16

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิเทศสาสตร์
 • สามารถใช้โปรแกรม Photo Shop และ AI ได้

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • หาร้านค้าที่เหมาะสม เพื่อมาเปิดร้านที่ Tops
 • ประสบการณด้านการบริหารพื้นที่เช่า ด้านการตลาด
 • พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี

25-Oct-16

 

Applied
 • 0-5 years in PR field and have good media relation
 • Good command of both written and spoken English.
 • Good Communication skills in writing and Speaking.

25-Oct-16

 

Applied
 • ออก Event ทำกิจกรรมทางด้านการตลาด
 • ออกตลาดแจกโบว์ชัวส์
 • โทรศัพท์ ติดตามลูกค้าเก่า และลูกค้าใหม่

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล