• เพศหญิง วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี
  • มีทักษะในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ เป็นอย่างดี
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ

01-Dec-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล