• Sales partner, support sales/agent
  • Analyzing and strategic plan
  • Willing to travel to the area assigned

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 23 - 30
  • ปริญญาตรี 1-3 ปี
  • ปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ การตลาด การเงินการธน

08-Dec-16

 

Applied
  • Sales partner, support sales/agent
  • Analyzing and strategic plan
  • Willing to travel to the area assigned

05-Dec-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล