• มีประสบการณ์ดูแลลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจได้ดี
 • -

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 • -
 • -

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Proficient in Microsoft Office Applications
 • Fluency in English both written and speaking
 • Knowledge of Risk Management / Insurance Industry

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Prepare data for producing reports
 • degree or higher in Actuarial Science, Statistics
 • Support and provide on product/competitor

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • พูดภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 • ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
 • มีความรู้ด้านการซ่อมแซมภายใน

23 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Bachelor degree in insurance / statistic preferred
 • Experience in non-life insurance
 • good in English, health insurance

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's Degree or equivalent level of Degree
 • 4 years experience of selling and conducting
 • Good communication and interpersonal skills

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Investment Product
 • Insurance
 • business development

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Master/bachelor in Finance, Economics
 • Experiences of life insurance
 • Requires excellent communication, influencing

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Track record in public affairs In house or Agency
 • Understanding of Thai Politics/Govt/ Excise/Custom
 • Based in BKK, Thailand

23 ชั่วโมงที่แล้ว

THB120k - 160k /เดือน

Applied
 • Health Insurance product knowledge
 • Insurance claims procedures
 • Leadership & Managerial skills

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male or Female age not over 35 years old
 • degree or higher in Actuarial Science
 • 1 year working experience in Insurance

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Design and develop innovative insurance products
 • Degree or higher in Actuarial Science, Marketing
 • Male or female age not over 40 years old

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกพิจารณาค่าสินไหมทดแทน
 • Assistant Claims Manager
 • Prepare claims report

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 • มีความสามารถในการสื่อสาร

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Minimum 3-5 years in Compliance / Insurance
 • Good command of English
 • Good Analytical and Interpersonal skills

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree in any field
 • 3 years in corporate compliance roles
 • Strong business process analysis and ability

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Business Administra
 • 7 years marketing experience in Life/Non Life
 • Good interpersonal relations and good communicatio

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Insurance Management
 • Experience 0-3 years
 • Bachelor Degree in any field

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Motor / Non Motor Claims Senior manager
 • Manage and lead Motor / Non Claims Department
 • At least 3 year experience in Claim management

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Response to inbound enquiries about products
 • Consistently achieve individual key performance
 • Exp.or training in a sales role highly regarded

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Study all the products and understand them
 • Selling one or more types of insurance
 • Attending meetings internally and externally

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Process daily fax claims service
 • Process& approve reimburse / invoices claims
 • Coordinate with hospital for claims processing

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Manage account services through quality checks
 • Manage all documentation related to the sales
 • Assist sales staff members with new business

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Corporate secretary

Thai Samsung Life Insurance PCL.

กรุงเทพมหานคร

 • Work experience corporate secretary work or secret
 • Fluent in English, must be organize&active person
 • corperate secretary work, legal back ground

06-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจประกัน หรือสาขาอื่นๆ
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถใช้ MS office ในระดับดี

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจประกัน
 • สามารถวิเคราะห์สถานการณ์และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีบุคลคลิกภาพที่ดีและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3 years in nursing and/ or medical care
 • Able to work in commercial environment and fast mo
 • Confident decision-making skills

06-Dec-16

 

Applied
 • กำหนดนโยบายและทิศทางในการให้บริการ
 • วางแผนและควบคุมการให้บริการทั้งในส่วนของทีมงาน
 • เป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำทีมงาน สนับสนุน

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experienced in Bancassurance or Insurance Broker.
 • Formulate and sales strategy and target for sales
 • Fluent in English (both written & spoken)

06-Dec-16

 

Applied
 • Receiving, recording and processing all claims
 • Identifying suspicious or fraudulent claims
 • Claim knowledge and understanding of insurance

06-Dec-16

 

Applied
 • Provide legal advice and opinion
 • Draft, review and revise all kinds of contract
 • Coordinate and contact with all stackholder

06-Dec-16

 

Applied
 • At least 5 years' experience in Compliance
 • Prepare monthly compliance reports
 • Develop and maintain compliance policies

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปโดยเน้น สาขาทางด้านสถิติ
 • ประสบการณ์การทำงาน 0-3 ปี
 • ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Excel, Word

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • พัฒนาและปรับปรุงกรอบและกระบวนการบริหารความเสี่ยง
 • พัฒนาแบบจำลองเงินกองทุน จัดทำรายงานเงินกองทุน
 • คำนวณสำรองประกันภัยของผลิตภัณฑ์ และจัดทำรายงาน

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปสาขาพยาบาลศาสตร์
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ MS Office
 • มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ห้คำแนะนำ คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย
 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขานิติศาสตร์ด้านกฎหมาย
 • ประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านสถิติ คณิตศาสตร์ประกันภัย
 • ประสบการณ์ในการคำนวณอัตราเบี้ยประกันภัย
 • มีความรู้ทางด้านสถิติ และใช้ Excel ได้เป็นอย่างดี

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Gathers and prepare preliminary clinical analysis
 • Develops/prepare report and assists in the develop
 • Assists in the administration of assigned program

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To handle all inbound calls from customers
 • To provide best informatio and support to customer
 • To coordinate with other parties

06-Dec-16

 

Applied
 • Monitor monthly sales performance reports
 • Life insurance exp with Direct Marketing is a plus
 • Business acumen,relationship building,negotiation

06-Dec-16

 

Applied
 • ช / ญ อายุไม่เกิน 50 ปี/ ป. ตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ logistics เคลมสินค้า/สายการบิน10 ปี
 • ใช้ภาษาอังกฤษ/ computerได้ดี

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Master degree in related fields
 • Progress in internationally recognised actuarial
 • life insurance experience

06-Dec-16

 

Applied
 • 5 years of experience in A&H underwriting
 • 7 years of experience in insurance industry
 • Pricing Management

06-Dec-16

 

Applied
 • BA Degree in Business, Accounting, Economics
 • Exp in proceeding new app of housing insurance
 • 7+ years related life insurance operations process

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree or higher in nurse or medical technology
 • Experience in hospitals or insurance companies
 • Ability to demonstrate customer led thinking

06-Dec-16

 

Applied
 • Bookeeping
 • Bank Reconciliation/G/L
 • Transaction entry in the system (Xero)

06-Dec-16

 

Applied
 • Degree preferably in Marketing, Finance
 • Strong research and analytical skills
 • Excellent written and oral English skills

06-Dec-16

 

Applied
 • Age 25-35 years old
 • Bachelor's degree in any field.
 • Positive attitude in customer service

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล