• จัดทำแบบ ภงด 1 3 53 ภพ.30 ในแต่ละเดือน
 • เพศหญิง อายุ 23 -28 ปี
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาการบัญชี หรือการเงิน

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • transaction. AP, AR, other General ledger
 • AT calculation both from suppliers
 • monthly Input Tax reports with original tax invoic

15 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน

Applied
 • accounting transaction
 • Reconcile petty cash fund for reimbursement
 • Review/ prepare monthly Input Tax reports

15 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 35k /เดือน

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี ด้านบัญชี หรือ การเงิน

07-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี ด้านบัญชี หรือ การเงิน

07-Dec-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Age between 30 - 45years old
 • Degree or higher in Accounting, Finance or MBA
 • Experience with Oracle software is preferable

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญาตรี สาขา บัญชีและการเงิน
 • มีประการณ์ด้านงานบัญชีต้นทุน
 • จัดทำบัญราคาต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่างๆ

07-Dec-16

 

Applied
 • ปริญาตรี สาขาบัญชีและการเงิน
 • ทำรายการภาษีขาย (ภพ.30)
 • ประสบการณ์ด้านงานบัญชีลูกหนี้

07-Dec-16

 

Applied
 • ปริญาตรี สาขาบัญชีและการเงิน
 • บันทึกบัญชีสำหรับการซื้อ
 • ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็ค

07-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท ขึ้นไป ในสาขาบัญชี
 • เพศชาย/ หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีโดยรวมอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

07-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • สามารถทำงานที่อำเภอ ลาดบัวหลวงได้

06-Dec-16

 

Applied
 • Preparing for tax reports
 • 1-2 years’ experience in accounting
 • Bachelor’s degree in accounting field.

06-Dec-16

 

Applied
 • Thai nationality ,age 25-35 years old.
 • Bachelor’s degree holder in Accounting
 • 3 years work experience in accounting

06-Dec-16

 

Applied
 • Preparing for tax reports
 • 2-5 years’ experience in accounting
 • Bachelor’s degree in accounting field.

06-Dec-16

 

Applied
 • เจรจาสู่ขั้นตอนการชำระค่าสินค้าและบริการ
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง รักงานบริการ
 • มียานพาหนะส่วนตัวพร้อมใบอนุญาตขับขี่

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี-บัญชี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
 • ตรวจสอบการบันทึกบัญชี และกระทบยอดบัญชีต่างๆ

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมดูแลระบบงาน,ตรวจสอบเอกสาร
 • มีประสบการณ์สมุห์บัญชี 3 ปี ขึ้นไป
 • มีความซื้อสัตย์ ขยัน และมีความอดทน

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำ Cash flow,ติดตามทวงถามหนี้
 • ปริญญาตรี-บัญชีหรือการเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านการเงินหรืองานที่เกี่ยวข้อง 5 ปี

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting
 • 5 years experience in Cost accounting
 • Be able to communicate English

05-Dec-16

 

Applied
 • Finance Manager
 • Thailand
 • Accounting

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Dgree or higher in Accounting, Finance
 • Experience in Accounting, manufacturing
 • Good knowledge in taxation

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23 - 33 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร , สาขาบัญชี
 • สือสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

02-Dec-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 1 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีความระเอียด รอบคอบ

02-Dec-16

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25-35 ปี วุฒิ ปวส สาขาบัญชี การเงิน
 • สามารถทำงานใต้สภาวะกดกันได้ ขยัน ซื่อสัตย์
 • สามารถใช้โปรแกรม Micosoft Office ได้

30-Nov-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี ด้านบัญชี หรือ การเงิน

28-Nov-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี ด้านบัญชี หรือ การเงิน

28-Nov-16

 

Applied
 • Bachelor degree in Finance/Accounting
 • 2-3 years working experience in management level
 • 5-7 years experience in job utilizing analytical

22-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Financial Reports
 • Financial Analyses
 • A/P, A/R, G/L functions

14-Nov-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล