• Bachelor degree in Accounting
 • Fair command in English
 • Accounting, SFAS Rules, Reporting Skills

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี ในตำแหน่ง

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Accounting Officer

Building Blocs Co., Ltd.

นครราชสีมา

 • เพศชาย/หญิง
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี ในตำแหน่ง

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Monitoring inventory transactions
 • Costing transactions
 • Maintain and check the project expenditures

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting
 • Working experience 5 years and above in related
 • Analysis and prepare standard margin by customer

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • มียานพาหนะส่วนตัว รถยนต์หรือจักรยานยนต์

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต
 • มีประสบการณ์ทำบัญชีไม่น้อยกว่า 3 ปี

08-Dec-16

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี

08-Dec-16

 

Applied
 • เพศหญิง
 • ปวส.-ปริญญาตรี. สาขาที่เกียวข้อง
 • มีความรู้ด้านทำบัญชี ภาษี ทำโปรแกรม

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ หญิง / อายุ 40 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา บัญชี
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารงานบัญชีอย่างน้อย 10 ปี

08-Dec-16

 

Applied
 • Degree in Accounting / Finance
 • 5 years in accounting / financial role
 • preparation of annual budget

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจสอบความถูกต้องงานบัญชี รายวัน
 • เพศหญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชีเท่านั้น

08-Dec-16

 

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุ 20+ ปี
 • มีความรู้เกี่ยวกับบัญชี

08-Dec-16

 

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี

07-Dec-16

 

Applied

บัญชี AP

Impoohill Co., Ltd.

นครราชสีมา

 • บัญชีต้นทุน
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี
 • ปวช. - ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี

07-Dec-16

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์การทำบัญชีต้นทุน 1 ปีขึ้นไป

07-Dec-16

 

Applied
 • ตรวจสอบเอกสารทางบัญชี
 • จัดทำต้นทุน Costing
 • มีประสบการณ์ในสายบัญชี 5 ปีขึ้นไป

07-Dec-16

 

Applied
 • Knowledge Experience in Oracle will be advantage
 • Strong communication and interpersonal skill
 • Good command of spoken and written English.

07-Dec-16

 

Applied

On-site assistant (Chinese Speaking only)

GOLDWIND INTERNATIONAL (THAILAND) CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • Chinese speaker
 • On-site Assistant
 • Be able to travel

07-Dec-16

 

Applied
 • Accounting
 • Nakorn Ratchasima
 • Manufacturer

07-Dec-16

 

Applied
 • เพศ : หญิง
 • อายุ : 25ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้เกี่ยวกับงานบัญชี

07-Dec-16

 

Applied

Accounts payable

Hitool Thailand Co., Ltd.

นครราชสีมา

 • ตรวจสอบเอกสารทางบัญชี
 • จัดทำต้นทุน Costing
 • มีประสบการณ์ในสายบัญชี 5 ปีขึ้นไป

07-Dec-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์ ด้านการบัญชี 2 ปี
 • มีความรู้ด้าน ภาษี
 • สามารถออกตรวจงานนอกสถานที่ได้

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ ด้านการบัญชี 2 ปี
 • มีความรู้ด้าน ภาษี
 • สามารถออกตรวจงานนอกสถานที่ได้

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ ด้านการบัญชี 2 ปี
 • มีความรู้ด้าน ภาษี
 • สามารถออกตรวจงานนอกสถานที่ได้

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา การบัญชี
 • ใช้โปรมแกรม Microsoft Office ได้
 • ทำงานด้านบัญชี ทำเอกสารทางบัญชี และอื่นๆ

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้ความสามารถทางด้านการเขียน program
 • โปรแกรม PHP SQL ORACAL เป็นต้น
 • เพศชาย / หญิง อายุ 23-35 ปี

06-Dec-16

 

Applied
 • เปิดบิลเก็บเงิน
 • ปวส. และปริญญาตรี
 • เพศชาย หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้ความสามารถทางด้านการเขียน program
 • โปรแกรม PHP SQL ORACAL เป็นต้น
 • เพศชาย / หญิง อายุ 23-35 ปี

06-Dec-16

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีทั้งระบบในงาน
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบในหน้าที่

06-Dec-16

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีทั้งระบบในงาน
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบในหน้าที่

06-Dec-16

 

Applied
 • ตรวจสอบเอกสารการวางบิล การแจ้งหนี้
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย
 • ปริญญาตรี บัญชี,การเงิน

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจสอบเอกสารการวางบิล
 • บันทึกบัญชี เจ้าหนี้การค้าผู้รับเหมา
 • ทำ Voucher จ่ายเจ้าหนี้การค้าค่าวัสดุ

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Finance Asst. Managers

Erawan Sugar Group/กลุ่มบริษัท น้ำตาลเอราวัณ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • Nationality of Indian, Philippines, Singapore.
 • Bachelor’s / Master’s Degree in Finance.
 • 3-5 years working experience in the related field.

05-Dec-16

 

Applied
 • เจรจาสู่ขั้นตอนการชำระค่าสินค้าและบริการ
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง รักงานบริการ
 • มียานพาหนะส่วนตัวพร้อมใบอนุญาตขับขี่

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจสอบใบเบิกพัสดุ ,วัตถุดิบ และใบรับผลผลิต
 • อายุ(ปี) : 23 - 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5 ปีขึ้นไป

05-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ด้านบัญชี
 • มีความรู้เรื่องด้านเจ้าหนี้ และต้นทุน

05-Dec-16

 

Applied

Cost Accounting Officer

Akeuthai Co., Ltd.

นครราชสีมา

 • เพศชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ด้านบัญชี
 • มีความรู้เรื่องด้านเจ้าหนี้ และต้นทุน

05-Dec-16

 

Applied
 • คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์งานบัญชี 2 ปีขึ้นไป
 • ชาย/หญิง อายุ 25 - 35 ปี

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Accounting Officer

Akeuthai Co., Ltd.

นครราชสีมา

 • คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์งานบัญชี 2 ปีขึ้นไป
 • ชาย/หญิง อายุ 25 - 35 ปี

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เข้าใจระบบ ISO/IEC 17025

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • จัดทำเงินเดือนพนักงาน
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี

05-Dec-16

 

Applied
 • บันทึกบัญชีรายวัน รายได้-ค่าใช้จ่าย
 • ออกบิลให้ลูกค้า พร้อมทำรายการปรับปรุงต่างๆ
 • จัดทำเงินทดลองจ่าย ตรวจสอบยอดจ่าย ยอดลูกหนี้

05-Dec-16

 

Applied
 • ตรวจสอบภายในได้เบื้องต้น
 • ติดต่อประสานงานกับแผนกอื่นได้
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจการบัญชี

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Assistant Manager - Internal Audit Department

Erawan Sugar Group/กลุ่มบริษัท น้ำตาลเอราวัณ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • Can work at Nongbualumphu province
 • 8 years experiences in internal audit
 • Degree or higher in Accountancy or Finance

03-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Accounting Supervisor/หัวหน้าฝ่ายบัญชี

YINGJAROEN CONSTRUCTION BURIRAM CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • เพศหญิง อายุ 30 ขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • มีทักษะในการบริหารงานบัญชี / การเงิน
 • ปิดงบประมาณ

02-Dec-16

THB20k - 25k /เดือน

Applied
 • ตรวจสอบเอกสารทางบัญชี
 • จัดทำต้นทุน Costing
 • มีประสบการณ์ในสายบัญชี 5 ปีขึ้นไป

02-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor ' s degree in Accounting
 • Experiences in Cost Accounting
 • Good command of English and computer literacy

02-Dec-16

 

Applied
 • Female / 35 Years old up
 • degree in Accounting or Management
 • 8 years experience in Management

01-Dec-16

 

Applied
 • จัดทำเอกสารบัญชีเกี่ยวอุปกรณ์ส่งเสริมการขาย
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางการบัญชี
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการบัญชี

01-Dec-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล