• เพศ ชาย / หญิง อายุ 20 - 40 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม express ได้
 • ถ้ามีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับวางบิลพร้อมตรวจสอบความถูกต้อง
 • บันทึกบัญชีลูกหนี้และบัญชีรายได้สรุปรายงานการขาย
 • พูดคุยสือสารกับลูกค้าได้เป็นอย่างดี

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree or higher in Accounting
 • Experience in finance management
 • Working with governmental institutions

02-Dec-16

 

Applied
 • รับวางบิลพร้อมตรวจสอบความถูกต้อง
 • บันทึกบัญชีลูกหนี้และบัญชีรายได้สรุปรายงานการขาย
 • พูดคุยสือสารกับลูกค้าได้เป็นอย่างดี

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 20 - 40 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม express ได้
 • ถ้ามีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุนอย่างน้อย 5 ปี
 • มีความสามารถและประสบการณ์ในการใช้โปรแกรม AX

01-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชีและการเงิน
 • มีประสบการณ์ในด้านบัญชีต้นทุน งบประมาณ
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลต่างๆ

01-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปวช. / ม.6 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทางด้านคลังสินค้า
 • หรือมีประสบการณ์ด้านงานบัญชี

30-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • งานด้านบัญชีลูกหนี้ ติดตามหนี้
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • เอกสารด้านภาษี

30-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำรายการทางบัญชี และตรวจสอบให้ถูกต้อง
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือการเงิน
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี-การเงิน

30-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี,หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไปในระดับหัวหน้างานสินเชื่อ

30-Nov-16

 

Applied
 • มีความละเอียด รอบคอบ รับผิดชอบสูง
 • ชาย - หญิง อายุ 25 ขึ้นไป
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที

21-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล