• ปริญญาตรีด้านการบัญชี
 • ประสบการณ์การทำงานด้านบัญชีไม่น้อยกว่า 10 ปี
 • การวิเคราะห์ข้อมูลและมีความละเอียดรอบคอบ

17-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านบัญชี
 • ประสบการณ์การทำงานด้านบัญชีไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีความรู้ด้านการเงิน บัญชี งบประมาณ

17-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • accounting transaction
 • Reconcile petty cash fund for reimbursement
 • Review/ prepare monthly Input Tax reports

11-Oct-16

THB20k - 35k /เดือน

Applied
 • transaction. AP, AR, other General ledger
 • AT calculation both from suppliers
 • monthly Input Tax reports with original tax invoic

11-Oct-16

THB20k - 30k /เดือน

Applied
 • Cost accountant
 • food manufacturing
 • costing and accounting

28-Sep-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล