• เพศหญิง อายุ 27 ปี ขึ้นไป
 • ปวส - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี การเงิน
 • ประสบการณ์ 1-2 ปี ขึ้นไป

5 นาทีที่แล้ว

THB16k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน และมีความซื่อสัตย์
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สุภาพ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

6 นาทีที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied

Accounts payable

Hitool Thailand Co., Ltd.

นครราชสีมา

 • ตรวจสอบเอกสารทางบัญชี
 • จัดทำต้นทุน Costing
 • มีประสบการณ์ในสายบัญชี 5 ปีขึ้นไป

27-Oct-16

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีทั้งระบบในงาน
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบในหน้าที่

27-Oct-16

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีทั้งระบบในงาน
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบในหน้าที่

27-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์งานบัญชี 2 ปีขึ้นไป
 • ชาย/หญิง อายุ 25 - 35 ปี

27-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Cost Accounting Officer

Akeuthai Co., Ltd.

นครราชสีมา

 • เพศชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ด้านบัญชี
 • มีความรู้เรื่องด้านเจ้าหนี้ และต้นทุน

27-Oct-16

 

Applied

Accounting Officer

Akeuthai Co., Ltd.

นครราชสีมา

 • คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์งานบัญชี 2 ปีขึ้นไป
 • ชาย/หญิง อายุ 25 - 35 ปี

27-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ด้านบัญชี
 • มีความรู้เรื่องด้านเจ้าหนี้ และต้นทุน

27-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี ในตำแหน่ง

27-Oct-16

 

Applied
 • Aged over 35 years old.
 • Bachelor’s Degree in Accounting/Corporate Finance.
 • Experience in a construction business is a plus.

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจสอบเอกสารการวางบิล การแจ้งหนี้
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย
 • ปริญญาตรี บัญชี,การเงิน

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจสอบเอกสารการวางบิล
 • บันทึกบัญชี เจ้าหนี้การค้าผู้รับเหมา
 • ทำ Voucher จ่ายเจ้าหนี้การค้าค่าวัสดุ

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การศึกษาระดับ ปวส.
 • เป็นคนในพื้นที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์แต่พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

25-Oct-16

 

Applied

On-site assistant

GOLDWIND INTERNATIONAL (THAILAND) CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • Chinese speaker
 • On-site Assistant
 • Be able to travel

25-Oct-16

 

Applied
 • ตรวจสอบเอกสารทางบัญชี
 • จัดทำต้นทุน Costing
 • มีประสบการณ์ในสายบัญชี 5 ปีขึ้นไป

25-Oct-16

 

Applied
 • จัดทำเอกสารบัญชีเกี่ยวอุปกรณ์ส่งเสริมการขาย
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางการบัญชี
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการบัญชี

25-Oct-16

 

Applied
 • Female / 35 Years old up
 • degree in Accounting or Management
 • 8 years experience in Management

25-Oct-16

 

Applied
 • Female / 35 Years old up
 • degree in Accounting or Management
 • 8 years experience in Management

25-Oct-16

 

Applied

Asst. Accounting Manager

Vava Pack Co., Ltd.

นครราชสีมา

 • เพศชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้ความเข้าใจเรื่องภาษีฯ ประมวลกฎหมาย

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Accounting Manager

Vava Pack Co., Ltd.

นครราชสีมา

 • เพศชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้ความเข้าใจเรื่องภาษีฯ

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Accounting Officer

Vava Pack Co., Ltd.

นครราชสีมา

 • วุฒิปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • จัดทำบัญชี รายรับ-รายจ่าย
 • สรุปยอดซื้อ ขาย และภาษี

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้ความเข้าใจเรื่องภาษีฯ

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้ความเข้าใจเรื่องภาษีฯ ประมวลกฎหมาย

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • จัดทำบัญชี รายรับ-รายจ่าย
 • สรุปยอดซื้อ ขาย และภาษี

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • จัดทำเงินเดือนพนักงาน
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี

24-Oct-16

 

Applied
 • บันทึกบัญชีรายวัน รายได้-ค่าใช้จ่าย
 • ออกบิลให้ลูกค้า พร้อมทำรายการปรับปรุงต่างๆ
 • จัดทำเงินทดลองจ่าย ตรวจสอบยอดจ่าย ยอดลูกหนี้

24-Oct-16

 

Applied
 • ตรวจสอบภายในได้เบื้องต้น
 • ติดต่อประสานงานกับแผนกอื่นได้
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจการบัญชี

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • มียานพาหนะส่วนตัว รถยนต์หรือจักรยานยนต์

24-Oct-16

 

Applied
 • internal audit
 • auditor
 • audit consultant

21-Oct-16

 

Applied
 • เพศ หญิง / อายุ 40 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา บัญชี
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารงานบัญชีอย่างน้อย 10 ปี

21-Oct-16

 

Applied
 • Experienced in Finance, Accountant or related
 • Good in Mathematic
 • New graduated are welcome to apply

21-Oct-16

 

Applied
 • Monitoring inventory transactions
 • Costing transactions
 • Maintain and check the project expenditures

21-Oct-16

 

Applied
 • 1-2 years working experience in Internal Audit
 • Able to work at a sugar factory.
 • Salary 20+K or above, 5 days working

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Accounting Officer

Building Blocs Co., Ltd.

นครราชสีมา

 • เพศชาย/หญิง
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี ในตำแหน่ง

21-Oct-16

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เข้าใจระบบ ISO/IEC 17025

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล