• Degree in Finance and Accounting
 • Work in Laos
 • Advance in Excel

09-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or female age between 35 years up
 • Fluent in English communication
 • Willingness to work in Vietnam

09-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/ Female, Age: 25-35 years old.
 • Bachelor’s Degree in Accounting or related field.
 • Audit experience would be a plus.

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ ด้านการวิเคราะห์ยอดขายของสินค้า FMCG
 • ทำงานที่ประเทศอินโดนีเซียได้
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาโท สาขา บัญชี / การเงิน

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุระหว่าง 30 - 45 ปีบริบูรณ์
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีลูกหนี้, การเงิน
 • สามารถวางแผนงานในส่วนที่เกี่ยวข้องได้

08-Dec-16

 

Applied
 • Exp in internal or external auditing
 • Exp in Accounting & Finance, Business Management
 • Ability to work in oversea (Vietnam)

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Fluent Indonesian / Thai language & English.
 • At least 2 year(s) of working experience.
 • At least Bachelor's Degree.

07-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting or related field
 • Minimum 5 year of work experience in Accounting
 • Good command in English (speaking and writing)

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุระหว่าง 30 - 45 ปีบริบูรณ์
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีลูกหนี้, การเงิน
 • สามารถวางแผนงานในส่วนที่เกี่ยวข้องได้

06-Dec-16

 

Applied
 • Finance&Accounting
 • Based on Laos
 • English language

05-Dec-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล