• Aged over 35 years old.
 • Bachelor’s Degree in Accounting/Corporate Finance.
 • Experience in a construction business is a plus.

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

On-site assistant

GOLDWIND INTERNATIONAL (THAILAND) CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • Chinese speaker
 • On-site Assistant
 • Be able to travel

25-Oct-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์ ด้านการบัญชี 2 ปี
 • มีความรู้ด้าน ภาษี
 • สามารถออกตรวจงานนอกสถานที่ได้

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ ด้านการบัญชี 2 ปี
 • มีความรู้ด้าน ภาษี
 • สามารถออกตรวจงานนอกสถานที่ได้

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ ด้านการบัญชี 2 ปี
 • มีความรู้ด้าน ภาษี
 • สามารถออกตรวจงานนอกสถานที่ได้

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล