• ดูแลการชำระเงิน เงินสด/โอนชำระธนาคาร
 • ปวส. - ปริญญาตรี ในสาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

27-Oct-16

THB10k - 16k /เดือน

Applied
 • เพศชาย / หญิง (เพศชายไม่มีภาระทางทหาร)
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี กระตือรือร้น ไหวพริบ

27-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง (เพศชายไม่มีภาระทางทหาร)
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี กระตือรือร้น ไหวพริบ

26-Oct-16

 

Applied
 • จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีด้านบัญชี
 • ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่าย
 • ประสบการณ์ในการทำงานด้านการเงินและบัญชี

26-Oct-16

 

Applied
 • มีความตั้งใจทำงาน
 • รับผิดชอบงานได้ดี
 • มีอัธยาศัยดี ทัศนคติดี

25-Oct-16

 

Applied
 • Male/Female, Thai nationality
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting
 • 10 years’ experience in Accounting and Finance

24-Oct-16

 

Applied
 • บริหารจัดการงานด้านบัญชีและการเงินของบริษัท
 • ประสบการณ์ด้านการบัญชีและการเงิน
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการ

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ทำการจัดซื้อสินค้า และตัดสต๊อค
 • ขยันซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
 • มีอัธยาศัยดีต่อเพื่อนร่วมงาน

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Accountant - AR
 • Strong communication and analytical skills
 • Experience in Sage or AccPac

24-Oct-16

 

Applied
 • มีความตั้งใจทำงาน
 • รับผิดชอบงานได้ดี
 • มีอัธยาศัยดี ทัศนคติดี

23-Oct-16

 

Applied
 • Age between 27 - 35 years old
 • Bachelor degree in accounting, or other related
 • 4 - 7 years experiences in accounting field

23-Oct-16

THB10k - 16k /เดือน

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล