• เพศหญิง อายุ 24 ปี ขึ้นไป
 • ระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี เท่านั้น
 • ซื่อสัตย์ ขยันและอดทน

46 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีด้านการบัญชี ,การจัดการหรือสาขาที่เกี่ยวข
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดร ร่วมงานกับผู้อื่นได้ดี เป้นผ
 • สามารถทำงานล่วงเวลาตอนหลังเลิกงานได้

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree in finance/accounting.
 • Experience in Financial Analysis.
 • Strong analytical and problem solving skills.

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • IFRS and Thai GAAP knowledge.
 • Have CPD certificate.
 • Taxation knowledge in regard to VAT.

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting.
 • 1-3 years of experience in Accounting
 • Thai National, female. Age Between 25 - 28 years.

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Degree in Accounting from a recognized
 • Holds a Bachelor's or Master's degree in Account
 • At least 10 year-experience in Accounting and Fina

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or female, aged 27 - 32 years old, Thai
 • Minimum Bachelor’s Degree in Accounting.
 • At least 3 years of experience in Internal Audit.

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Leading bicycle and parts trading company
 • opportunity to brush up your overall accounting
 • Experience in using Microsoft NAV is a plus

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai Nationality Female age 21 -24 years old
 • degree in Finance, Economics, Accounting
 • New graduated are welcome

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s or Master's degree in Accounting
 • Experience of reporting packages
 • Good command of English

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Business Administration or related field
 • Work experience in asset management and good knowl
 • Excellent communication skills; strong interperson

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 1-2 year of experiences in Accounting
 • To handle AP, AR,GL and closing
 • Taxation Documents

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Overall accounting operations
 • Experience in overall of accounting functions
 • End-Closing and Financial Statement Knowledge

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ ด้านบัญชี 5 ปีไป
 • เพศหญิง อายุ 32-40 ปี
 • การศึกษา ขั้นต่ำ ปริญญาตรี

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in Accounting.
 • At least 5 years up experience in Accounting.
 • Ability to communicate English.

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Accountant [Job ID:37022]

Reeracoen Recruitment Co.,Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Male/Female, Thai Nationality, Age 25-35
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • Good command of English

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Able to read and write in English
 • Good knowledge of the Thai Revenue Code
 • A minimum of 2 years of accounting experience

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Accounting with costing
 • Experience in cost accounting management.
 • Ability to lead, motivate and support team.

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดเก็บและรวบรวมเอกสารทางบัญชีในออฟฟิศ
 • จัดทำค่าใช้จ่ายภายในบริษัท Petty Cash
 • จัดทำรายงานภาษีรายเดือนต่าง ๆ

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Account and Reconcile , analyze , balance sheets
 • Preparation , management reports ,
 • Tax Accountant , oil and gas ,

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Accounting / Auditor background
 • Tax Compliance
 • Knowledge of CIT, VAT, WHT,PIT

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

GL Assistant Manager

Manpower Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • GL accounting
 • Journal Entries
 • Financial Reporting

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ หญิง วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาบัญชี / การเงิน
 • บัญชีด้านรับและบัญชีด้านจ่าย
 • สามารถปิดงบการเงินได้ (บัญชีนิติอาคารชุด)

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Head of Finance & Account

Narai Intertrade Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor degree in Accountancy
 • 10 years’ experience in accounting
 • Having experience in footwear, textile

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Accounting Assistant

PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd. (PwC)

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor's Degree in Accounting.
 • Fresh graduated are welcome to apply
 • Good Command in English

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Accounting
 • New graduates are welcome
 • Good command of English skills

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • BBA in Accounting
 • Prepare Financial Statement
 • Support account closing

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Manage and oversee accounting operation
 • Manage and Develop accounting team
 • Provide monthly end closing with accuracy

18 ชั่วโมงที่แล้ว

THB120k - 160k /เดือน

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting/Finance
 • At least 5 years’ experience
 • Strong analytical and planning skills

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

AR Analyst

Staffers Recruitment Consultants Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • AR Analyst, Risk assessment, Credit limits
 • Support inter-co, reconcile and report
 • SAP, English command

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • งานธุรการ และประสานงานที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายบัญชี
 • ตรวจสอบเอกสารใบกำกับภาษี และเอกสารรายงาน
 • จัดเตรียมเอกสาร และคีย์ข้อมูลเข้าระบบให้ถูกต้อง

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Accounting Staff / Senior Accountant

Inter Pharma Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Male / Female 25-40
 • 1 – 5 Years for Accounting Staff
 • Bachelor’s degree in Accountancy / Finance

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Oversee the daily operations of the accounting
 • Process month and end year process
 • Monitor and analyse accounting data

18 ชั่วโมงที่แล้ว

THB90k - 120k /เดือน

Applied
 • Handling all aspects of cash management & banking
 • Overseeing profit and loss of business
 • Reviewing and analyzing the actual spending

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

SENIOR GL ACCOUNTANT

PRTR Executive Recruitment

กรุงเทพมหานคร

 • Responsible for GL and month end closing
 • Support Accounting Manager and ensure accounting
 • Coordinate with external parties such as bank

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting.
 • Good knowledge of Thai accounting standard & IFRS.
 • Computer literacy and good command of English.

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับผิดชอบงานด้านบัญชีและการเงินทั้งระบบ
 • บันทึกรายการทางบัญชีลงในโปรแกรม SAP
 • ตรวจสอบเอกสารและจัดทำรายการภาษีต่างๆ

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Accounting Manager

Skillsolved Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Accounting degree + knowledge of accounting system
 • 7 years experience in accounting, finance & tax
 • Experience from logistics, terminal, freight is +

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Excellent English
 • Minimum 7 years' Experience
 • Very attractive benefit

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Accounting degree, excellent in English
 • Provide internal audit & control advice to clients
 • Strong communication and analytical skills

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 5-10 years exp.in Accounting, management level
 • Holding CPD license
 • Good command in English / Japanese will be a plus

20-Oct-16

 

Applied
 • Any gender/ Age: 30-39
 • Good command of English
 • Work hours: Mon-Fri (No OT)

20-Oct-16

THB30k - 45k /เดือน

Applied
 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
 • ทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ประกันสังคม
 • บันทึกบัญชี ปิดบัญชี

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ : หญิง , ชาย / อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 22 - 35 ปี
 • หากมีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • ทำงานเป็นกะได้ (เช้า-บ่าย)

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ป.4
 • อายุไม่เกิน 45 ปี
 • มีประสบการณ์โดยตรงจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting with CPA license
 • Consolidation experience preferred
 • Big Four Auditing experience is a plus

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Fast growing Audit Team
 • Excellent career development opportunities
 • Ambitious and talented Audit Managers needed

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล