• Minimum 10 years experience
  • Very Good English communication skill
  • Good problem solving skill

27-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ประสบการณ์ด้านบัญชี 2-3 ปี ขึ้นไป
  • สื่อสารภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีนได้ในระดับดี
  • มีทักษะการวิเคราะห์ ติดต่อประสานงาน และคอมพิวเตอร์

26-Oct-16

THB25k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล