• มีความตั้งใจทำงาน
 • รับผิดชอบงานได้ดี
 • มีอัธยาศัยดี ทัศนคติดี

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Age between 27 - 35 years old
 • Bachelor degree in accounting, or other related
 • 4 - 7 years experiences in accounting field

14 ชั่วโมงที่แล้ว

THB10k - 16k /เดือน

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี / การเงิน อย่างน้อย 5 ปี
 • มีความรู้ความเข้าใจในบัญชีต้นทุน , ด้านภาษี
 • สามารถไปปฏิบัติงานที่จังหวัดเชียงรายได้

22-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ทำบัญชี หรือตรวจสอบบัญชี 5 ปีขึ้นไป
 • สวัสดิการ: โบนัส ค่าเดินทาง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ ค่ารักษาพยาบาล ชุดพนักงาน

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai National, at least 33 years old
 • Bachelor degree in Accounting
 • Minimum of seven years’ experience in a manufactur

21-Oct-16

 

Applied
 • Salary : Negotiable
 • 6-10 years Experience
 • Employment : Permanent , Full time.

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลการชำระเงิน เงินสด/โอนชำระธนาคาร
 • ปวส. - ปริญญาตรี ในสาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

20-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง (เพศชายไม่มีภาระทางทหาร)
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี กระตือรือร้น ไหวพริบ

20-Oct-16

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุ 23-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี

19-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง (เพศชายไม่มีภาระทางทหาร)
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี กระตือรือร้น ไหวพริบ

19-Oct-16

 

Applied
 • จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีด้านบัญชี
 • ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่าย
 • ประสบการณ์ในการทำงานด้านการเงินและบัญชี

19-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช. / ปวส. ขึ้นไป
 • เริ่มงานได้ทันที

19-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

19-Oct-16

 

Applied
 • 5 years experience in Manufacturing controlling
 • Good understanding of standard costing
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting

18-Oct-16

 

Applied
 • Able to understand, speak, read and write English
 • Understand complex rules & regulations
 • knowledge of cloud accounting software

18-Oct-16

 

Applied
 • มีความตั้งใจทำงาน
 • รับผิดชอบงานได้ดี
 • มีอัธยาศัยดี ทัศนคติดี

18-Oct-16

 

Applied
 • Male/Female, Thai nationality
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting
 • 10 years’ experience in Accounting and Finance

17-Oct-16

 

Applied
 • บริหารจัดการงานด้านบัญชีและการเงินของบริษัท
 • ประสบการณ์ด้านการบัญชีและการเงิน
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการ

17-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับนักศึกษาจบใหม่
 • มีประสบการณ์บัญชีโรงแรมจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • knowledge of investment and capital resources

17-Oct-16

 

Applied
 • ทำการจัดซื้อสินค้า และตัดสต๊อค
 • ขยันซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
 • มีอัธยาศัยดีต่อเพื่อนร่วมงาน

17-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Accountant - AR
 • Strong communication and analytical skills
 • Experience in Sage or AccPac

17-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล