• วุฒิการศึกษา ปวส. – ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 2-3 ปี
 • มีจิตใจรักงานบริการ และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี

30 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Accounting & Finance Department Manage
 • Accounting & Finance Manager
 • Accounting & Finance Department

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • At least 5 years experience in Accounting
 • Good understanding of tax rules and regulations
 • Able to work immediately

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 1.มีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • 2.มีความละเอียดและรอบคอบในงาน
 • 3.สามารถปฏิบัติงานที่ชลบุรี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • to work for a manufacturing company in Rayong
 • An opportunity to work in a good atmosphere
 • An opportunity to utilize your accounting

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • An opportunity to work for a manufacturing
 • An opportunity to work in a good atmosphere
 • An opportunity to utilize your accounting

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชีหรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การบัญชีโรงงาน อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • ผู้สมัครต้องสามารถสื่อสารภาษาจีนได้ดี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting Field
 • Prepare Output VAT Report
 • Good in MS Office/SAP

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male or Female , age 25-30 years old
 • degree in Accounting or related file / MBA
 • Experiences in Accounting function or related

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • years or above in management experience
 • Bachelor’s Degree or higher in Accounting, Finance
 • Candidate must have CPD

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female, Age between 35-45 years old
 • Thai Nationality Only.
 • Knowledge in all related taxation

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจสอบใบเสร็จ
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จำหน่ายตั๋ว และคูปองของกิจกรรม
 • เพศหญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • มีความขยัน อดทน รักงานบริการ

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถเดินทางและใช้ชีวิตที่ต่างประเทศได้
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปวส. ขึ้นไป สาขาการบัญชี

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส.และปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินจากแคชเชียร์ของต่างประเทศ
 • ทำงบการเงินประจำเดือน

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male or Female Thai nationality age above 22 years
 • Bachelor Degree in Accounting
 • At least 2 years experience in Accounting

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23-29 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส-ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • สามารถใช้งานโปรแกรม Ms.Office ได้ดี

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • เพศชาย / หญิง (เพศชายไม่มีภาระทางทหาร)
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สัญชาติไทย
 • อายุระหว่าง 22 – 35 ปี
 • การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการบัญชี

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สัญชาติไทย
 • อายุระหว่าง 22 – 35 ปี
 • การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการบัญชี

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Being responsible for all daily, monthly
 • Being responsible for the delivery
 • Being responsible for variance analysis

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป
 • สามารถขับขี่รถยนต์ และมีใบขับขี่
 • บันทึกบัญชีเบื้องต้นได้

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 2 years experiences in costing
 • Account make cost of end of month
 • Store input&output document of factory supply

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญฺิง อายุไม่เกิน 25 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ได้ดี

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย - หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • สามารถใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปได้

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai Nationality, Age between 35-45 years
 • Bachelor degree or higher in accounting
 • 5-year experiences in supervising accounting

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Graduate in Accounting with minimum 5 years of Exp
 • BOI, Corporate Taxation
 • English Language is must

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good command of English speaking
 • Can use Accounting express
 • Can drive a car, Excellent computer skills

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บันทึกรายการบัญชี
 • จัดทำแบบภาษี ภงด. 1, 3, 53, ภพ. 30
 • หากปิดงบการเงินได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Good command of English speaking
 • Can use Accounting express
 • Can drive a car, Excellent computer skills

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บันทึกรายการบัญชี
 • จัดทำแบบภาษี ภงด. 1, 3, 53, ภพ. 30
 • หากปิดงบการเงินได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี 1-3 ปี
 • Account Payable, Fixed asset, Vat report

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Accounting.
 • Must have CPD qualification and Taxation knowledge
 • Based in Amata, Chonburi province.

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years experiences
 • Male or female, 28-35 years old
 • Bachelor’s Degree or higher in an accounting field

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 5 years experiences
 • Bachelor’s Degree or higher in an accounting field
 • Strong knowledge and experience of SAP

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in Finance Analyst, Budgeting
 • Good in English
 • Skill in HFM system is plus

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai, Male Female, around 30 years old
 • 5 years experience of accounting
 • New Set Up company, Ban Bueng in Chonburi

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • AP , Accountant , Payables , reception , Budget
 • unblocking for payment, payments processing, items
 • Balance , justification , preparation , payables

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Senior Account / Financial, GL, AP, AR, sap, ERP
 • Close statement, Local Thai GAAP and UK GAAP, tax
 • Must have worked 3 years in supervisory role, POC

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • prefer female , age 28~35 years
 • Taxation, VAT related tasks
 • Monthly accounting closing

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Senior Accountant
 • Accountant
 • Accounting

26-Oct-16

THB45k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • คีย์รายการภาษีซื้อ ขาย กระทบยอดภาษีขาย บางบริษัท
 • กระทบ Statement จัดเรียงเอกสาร เก็บเอกสาร
 • วุฒิการศึกษา ปวส - ปริญญาตรี สาขาบัญชี

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • - เพศ ญ/ช อายุไม่เกิน35ปี
 • - จบปริญญาสาขาการบัญชี
 • ติดต่อสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษในระดับปานกลาง

26-Oct-16

THB13k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ป.ตรี –สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาพิเศษ

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 21 ปี ขึ้นไป
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • วุฒิการศึกษา ปวส - ปริญญาตรี สาขาบัญชี

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • SAP program user
 • At least 5 years’ experience in accounting
 • Proficiency in English

26-Oct-16

 

Applied
 • วางแผน ควบคุม ดูแลงานด้านการส่งออกสินค้าต่างประเทศ
 • ติดต่อประสานงานนำส่งออกสินค้าต่างประเทศ
 • จัดทำเอกสารต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • จบการศึกษาวุฒิปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ในด้านบัญชีการเงินอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

26-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล