• ปวช. ขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • ลงบัญชีในโปรแกรมบัญชี
 • อายุ 21 ปีขึ้นไป เพศชาย/หญิง

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • responsible for managing accounting section.
 • experience as manage accounting section
 • having driving licence would be advantage.

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • สามารถปิดงบเดือน และงบการเงินได้
 • จบการศึกษาปริญญาตรี ด้านบัญชี หรือ สูงกว่า

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้งานโปรแกรม Express ได้เป็นอย่างดี
 • จบการศึกษาปริญญาตรี ด้านบัญชี

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ตรงตามสายงาน 3 ปีขึ้นไป
 • ตรวจสอบรายได้อาหารและเครื่องดืมและการขายห้องพัก
 • สรุปรายงานความถูกต้องของยอดรายได้

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • สัญชาติไทย เพศหญิง
 • ปวส. - ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ด้านการบัญชี
 • ดูแลเรื่องเอกสารของงานบัญชี

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 2 years experiences in costing
 • Account make cost of end of month
 • Store input&output document of factory supply

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญฺิง อายุไม่เกิน 25 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ได้ดี

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย - หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • สามารถใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปได้

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Min.8 years accounting experiences
 • Good command of English
 • Apply to: inthiraporn.k@manpower.th.com

8 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Min.3 years accounting experiences
 • Able to communicate English
 • Apply to: inthiraporn.k@manpower.th.com

8 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • สรุปการขาย, ภงด.1, ภงด3, ภงด.53, ภพ.30, รับเช็ค
 • มีประสบการณ์ 1 ปี
 • รายงานภาษีขาย,รายงานภาษีซื้อ,

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Prepare petty cash , Payment Voucher, A/P,A/R
 • Input data to Express Program
 • Prepare Input VAT ,Out put VAT Report

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience 5 years in Accounting Receivable.
 • Knowledge of tax (VAT, Withholding tax).
 • Knowledge in Formula will be an added advantage.

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Setup standard cost , Inventory revaluation
 • Good working knowledge of English
 • Basic knowledge in Accounting Software ; Oracle

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • years or above in management experience
 • Bachelor’s Degree or higher in Accounting, Finance
 • Candidate must have CPD

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งอย่างน้อย 3 ปี
 • มีความเป็นผู้นำ
 • สามารถวิเคราะห์งบการเงินได้จะพิจารณษเป็นพิเศษ

22-Oct-16

 

Applied
 • female (only) age between 24 - 29 years old
 • Bachelor degree in Account or Finance
 • 2 years up experience in Account or Finance

22-Oct-16

 

Applied
 • เพศ ชาย-หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา บัญชี
 • สามารถปิดงบการเงินและมีความรู้ด้านภาษี

22-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Knowledge of import and export
 • 3 + years accounting experience in a manufacturing
 • Supervision of the accounts receivable

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Finance, Accounting
 • 5 years experience in finance
 • Good command of English

21-Oct-16

 

Applied
 • Diploma,Bachelor's Degree
 • ติดต่อประสานงานกับ Audit
 • เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายประจำเดือน

21-Oct-16

 

Applied
 • ดูงานบัญชีและการเงินทั้งหมด
 • 5 Years experience of A/P and A/R
 • Diploma, Bachelor's Degree or higher

21-Oct-16

 

Applied
 • Support the growth of the company in Thailand
 • Directly coordinate company financial planning
 • Monitor and analyse monthly operating results

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาบัญชี
 • มีความรู้ มีประสบการณ์ ด้านระบบบัญชีต้นทุน
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ระบบ SAP

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชายหรือหญิง อายุระหว่าง 30-40 ปี
 • จบวุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป ( สาขาการบัญชี)
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบบัญชี-การเงินเป้นอย่างดี

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี มีประสบการณ์ทางค้านบัญชีต้นทุน
 • มีความตั้งใจ และเข้าใจในงานบัญชีต้นทุน
 • มีความพยายาม และอดทนในการเรียนรู้งานใหม่ทั้งหมด

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาบัญชี
 • มีความรู้ มีประสบการณ์ ด้านระบบบัญชีต้นทุน
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ระบบ SAP

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาบัญชี
 • ผ่านงานบัญชีอย่างน้อย 5ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ระบบ SAP

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาบัญชี
 • ผ่านงานบัญชีอย่างน้อย 5ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ระบบ SAP

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี มีประสบการณ์ทางค้านบัญชีต้นทุน
 • มีความตั้งใจ และเข้าใจในงานบัญชีต้นทุน
 • มีความพยายาม และอดทนในการเรียนรู้งานใหม่ทั้งหมด

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชายหรือหญิง อายุระหว่าง 30-40 ปี
 • จบวุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป ( สาขาการบัญชี)
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบบัญชี-การเงินเป้นอย่างดี

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถทำโปรแกรมบัญชี Express ได้
 • มีรหัสขึ้นทะเบียนเป็นผู้จัดทำบัญชี
 • ตรวจสอบการเงิน,ภาษีต่างๆ

21-Oct-16

 

Applied
 • สามารถทำโปรแกรมบัญชี Express ได้
 • มีรหัสขึ้นทะเบียนเป็นผู้จัดทำบัญชี
 • ตรวจสอบการเงิน,ภาษีต่างๆ

21-Oct-16

 

Applied
 • สามารถทำโปรแกรมบัญชี Express ได้
 • มีรหัสขึ้นทะเบียนเป็นผู้จัดทำบัญชี
 • ตรวจสอบการเงิน,ภาษีต่างๆ

21-Oct-16

 

Applied
 • At least 10 years of experience in Accounting
 • Acknowledge in BOI, IMPORT-EXPORT
 • Able to operate SAP. CPA is preferred

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • finance accounting
 • finance report
 • accounting audit

21-Oct-16

THB55k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 28+ ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถติดต่อประสานงาน

21-Oct-16

 

Applied
 • Record credit note and expenses
 • Age between 21 - 25 years old
 • Bachelor’s degree in Accounting or related field

21-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • Experience 5 years in BOI, Costing and Accounting
 • Have CPD License & Can Register CPD for Company

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • Experience 5 years in BOI, Costing and Accounting
 • Have CPD License & Can Register CPD for Company

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • accounting, finance, manufacturing, chonburi, cost
 • raw material, work in process, COGS, inventory
 • furniture, manufacturing, product cost

21-Oct-16

THB45k - 55k /เดือน

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษา คณะบัญชี ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี 5 ปีขึ้นไป

21-Oct-16

 

Applied
 • Master Degree in Accounting ,Costing or Finance
 • 3 years of experiences in Accounting
 • Good Command in English and SAP experience

21-Oct-16

 

Applied
 • minimum of 5 years of experience in costing
 • analytical, communication and interpersonal skills
 • standard costing and variance analysis

21-Oct-16

 

Applied
 • จัดทำต้นทุนการผลิต บรรจุคลอริเนต ถุงมือประจำสัปดาห
 • ตรวจสอบวิธีการปฏิบัติงานตามหน่วยงาน
 • จัดทำรายงานปริมาณการใช้น้ำยางข้น

21-Oct-16

 

Applied
 • ควบคุม และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
 • รับนโยบายจากหัวหน้าแผนกเพื่อนำไปปฏิบัติ
 • หน้าที่อื่นๆ อันสัมพันธ์กับหน้าที่หลัก

21-Oct-16

 

Applied
 • Male/Female, Age between 35-45 years old
 • Thai Nationality Only.
 • Knowledge in all related taxation

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจสอบใบเสร็จ
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป

20-Oct-16

 

Applied
 • จำหน่ายตั๋ว และคูปองของกิจกรรม
 • เพศหญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • มีความขยัน อดทน รักงานบริการ

20-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล