• ประสานงานกับทางบัญชีสำนักงานใหญ่
 • ดูแล/ควบคุม งานบัญชีสาขา(บ่อวิน)
 • ปริญญาตรี

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Accountant , CAPEX, financial model, NPV, USGA
 • closing,preparation,financial,management
 • budget and rolling and SAP

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจสอบใบเสร็จ
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20-30ปี
 • การศึกษาระดับปวช. – ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 3 ปี

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20-30ปี
 • การศึกษาระดับปวช. – ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 3 ปี

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Hotel income Audit
 • Accounting
 • Night Auditor

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Degree in Business (Accounting)
 • At least 3 - 4 years of working experience
 • Knowledge in Thai FRS and International FRS

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. – ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 2-3 ปี
 • มีจิตใจรักงานบริการ และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์งานด้านบัญชีอย่างน้อย 1 ปี

02-Dec-16

 

Applied
 • Age 35 - 45 with minimum Bachelor in Accounting
 • 5 years experience with 2 years supervisor level
 • Able to work 6 days and relocate to Panus-Nikom

02-Dec-16

 

Applied
 • เพศ ชาย-หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา บัญชี
 • สามารถปิดงบการเงินและมีความรู้ด้านภาษี

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ตรงในตำแหน่งอย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
 • จัดทำเอกสารวางบิล
 • ทำเอกสารด้านการจ่าย - รับ

02-Dec-16

 

Applied
 • เพศ หญิง / ชาย (พ้นภาระทางทหาร)
 • อายุ 22 - 27 ปี / ป.ตรีสาขา บัญชี
 • สามารถปฏิบัติงานที่นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังได้

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • Prepare and aging suspense account
 • Set Selling Price.

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Monthly closing and make an accounting adjustment
 • Experience in cost accounting 3-7 years
 • Prepare monthly general ledger & financial

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Knowledge in accounting policies,costing,taxation
 • Experience in GL accounting-Cost accounting
 • Experience in manufacturing industry

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถเดินทางและใช้ชีวิตที่ต่างประเทศได้
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปวส. ขึ้นไป สาขาการบัญชี

02-Dec-16

 

Applied
 • ปวส.และปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินจากแคชเชียร์ของต่างประเทศ
 • ทำงบการเงินประจำเดือน

02-Dec-16

 

Applied
 • ปิดงบภายในสำนักงาน ประจำเดือน
 • ปวส. - ป.ตรี สาขาบัญชี
 • สามารถใช้โปรแกรม Express ได้จะพิจารณาพิเศษ

02-Dec-16

 

Applied
 • Have experience in General Accounting
 • Having Knowledge in Taxation
 • Bachelor’s Degree in Finance and Accounting

02-Dec-16

 

Applied
 • female / age : not over 30 years old
 • bachelor degree of accounting
 • fresh graduated and inexperienced is welcomed

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์งานด้านบัญชีอย่างน้อย 1 ปี

02-Dec-16

 

Applied
 • Five day work week
 • Permanant
 • Flexible working hours

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master Degree in Accounting ,Costing or Finance
 • 5-8 years of experiences in Account Payable
 • Good Command in English and SAP experience

02-Dec-16

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดเก็บใบเสร็จรับเงินของลูกค้า
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี บริหารธุรกิจ
 • แยกใบกำกับภาษี และออกใบวางบิลส่งวางบิลลูกค้า

01-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female Thai nationality age above 22 years
 • Bachelor Degree in Accounting
 • At least 2 years experience in Accounting

01-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23-29 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้

01-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 • จบวุฒิปริญญาตรี ด้านการบัญชี
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีมาไม่น้อยกว่า 5 ปี

01-Dec-16

 

Applied
 • หญิง ไม่จำกัดอายุ
 • ปริญญาตรีสาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

01-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 5 – 10 years experience in an accounting
 • Excellent skills in ERP
 • Have Experience in GMP systems

01-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลงานด้านการสั่งจ่ายเช็คให้ตรงตามกำหนด
 • ปวส.-ปริญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี
 • เพศหญิง

01-Dec-16

 

Applied
 • เพศหญิง
 • มีความระเอียด รอบคอบ มนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

01-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง / ชาย
 • อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • มีพื้นฐานความรู้ทางด้านงานบัญชี ภาษี

01-Dec-16

 

Applied
 • Salary: 20,000 – 25,000THB
 • Driving license: Car
 • QuickBooks

01-Dec-16

 

Applied
 • Accountant , CAPEX, financial model, NPV, USGA
 • closing,preparation,financial,management
 • budget and rolling and SAP

01-Dec-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์ตรงตามสายงาน 3 ปีขึ้นไป
 • ตรวจสอบรายได้อาหารและเครื่องดืมและการขายห้องพัก
 • สรุปรายงานความถูกต้องของยอดรายได้

01-Dec-16

 

Applied
 • Male/Female, Age between 35-45 years old
 • Thai Nationality Only.
 • Knowledge in all related taxation

01-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีได้
 • เพศหญิง อายุ 23 – 35 ปี
 • ปวส - ป.ตรี สาขาการบัญชี

01-Dec-16

 

Applied
 • รับผิดชอบงานด้านบัญชี และตามที่ได้รับมอบหมาย
 • วุฒิการศึกษาปวส.ขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

01-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวช. ขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • ลงบัญชีในโปรแกรมบัญชี
 • อายุ 21 ปีขึ้นไป เพศชาย/หญิง

01-Dec-16

 

Applied
 • จัดทำต้นทุนการผลิต บรรจุคลอริเนต ถุงมือประจำสัปดาห
 • ตรวจสอบวิธีการปฏิบัติงานตามหน่วยงาน
 • จัดทำรายงานปริมาณการใช้น้ำยางข้น

01-Dec-16

 

Applied
 • ควบคุม และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
 • รับนโยบายจากหัวหน้าแผนกเพื่อนำไปปฏิบัติ
 • หน้าที่อื่นๆ อันสัมพันธ์กับหน้าที่หลัก

01-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญฺิง อายุไม่เกิน 25 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ได้ดี

01-Dec-16

 

Applied
 • เพศ ชาย - หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • สามารถใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปได้

01-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญฺิง อายุไม่เกิน 25 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ได้ดี

01-Dec-16

 

Applied
 • เพศ ชาย - หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • สามารถใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปได้

01-Dec-16

 

Applied
 • Work exp from manufacturing under BOI
 • Work exp in all fiinance & accounting activities
 • CPD holder license

01-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสานงานกับทางบัญชีสำนักงานใหญ่
 • ดูแล/ควบคุม งานบัญชีสาขา(บ่อวิน)
 • ปริญญาตรี

01-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • ปวส.ขึ้นไป
 • รับผิดชอบเกี่ยวกับออก inv. งานเอกสารตามที่ได้

01-Dec-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล